top of page
Search

Sretan 20 Novembar, Dan Sandžaka


U Pljevljima je prije 77 godine 20. Novembra 1943. godine osnovano Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka (Zavnos) čime je Sandžak dobio svoju autonomiju u okviru koje je imao zagarantirano pravo na unutarnje samoorganiziranje i upravljanje vlastitim granicama.


Dan Sandžaka je jedan od blagdana koji Bošnjaci u Srbiji obilježavaju kao zvanični praznik.


Svim Bošnjacima širom Sandžaka i dijaspore, sretan 20. Novembar, Dan Sandžaka.


727 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page